Χάρτης από το Κόλπο Πισσουρίου στα Κούκλια

Pisstouri bay to Kouklia

 

Χάρτης από το Κόλπο Πισσουρίου στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια

Pissouri bay to Platanisteia

 

Χάρτης από το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια στα Κούκλια (αρχαιολογικός χώρος Παλαιπάφου) 

Platanisteia to Kouklia

 

Χάρτης από το Αγροτουριστικό Βασιλιάς Νικοκλής στα Κούκλια (αρχαιολογικός χώρος Παλαιπάφου) 

nikoklia kouklia

 

Χάρτης από την Πάφο στα Κούκλια (αρχαιολογικός χώρος Παλαιπάφου) 

 paphos kouklia